Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Ο κίνδυνος ισλαμοποίησης της Ελλάδας

"...Επιβάλλεται η Ελλάδα να ακολουθήσει επιθετική πολιτική έναντι της Ε.Ε. και να απαιτήσει τα κέντρα υποδοχής να γίνουν στην Τουρκία και από εκεί να γίνεται η προώθησή τους στις χώρες τελικού προορισμού, χωρίς να θαλασσοπνίγονται αθώες υπάρξεις. Ενώ το ΝΑΤΟ, η εμπλοκή του οποίου εμπεριέχει κινδύνους για την Ελλάδα, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην Τουρκία εμποδίζοντας τους διακινητές να αποπλέουν από τα μικρασιατικά παράλια. Αλλη ενδεδειγμένη λύση για τα κέντρα υποδοχής, αντί της κατασκευής τους στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο, είναι η ναύλωση τριών επιβατικών πλοίων για κάθε νησί. Στο ένα να γίνεται ταυτοποίηση, στο δεύτερο προώθηση στα οδικά τέρματα και στη συνέχεια στις χώρες τελικού προορισμού και στο τρίτο θα επιβιβάζονται οι μη πρόσφυγες και θα γίνεται άμεσα η επανεισδοχή τους στην Τουρκία. Τα έξοδα επιβάλλεται να καλύπτονται μέσω της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής από την Ε.Ε. και δεν θα κατηγορείται η Ελλάδα ότι ταλαιπωρεί αθώες ψυχές, ενώ δεν θα υφίσταται καταστροφικές ζημίες ο τουρισμός".

To άρθρο >> crashonline

Δεν υπάρχουν σχόλια: