Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Aτύχημα στην Αίγινα:: "Σκάνδαλο παραλήψεων. Oύτε αποτυπώματα, τηλέφωνα, DNA ... ούτε συλλήψεις τρίτων !!!! "

Δεν υπάρχουν σχόλια: