Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Οι απόγονοι του Νώε και του Δευκαλίωνα

[[ δαμ- ων ]]

Οι απόγονοι του Νώε ως γενάρχες όλων των λαών της γης

Ο κάθε λαός έχει τη δική του μυθική ιστορία για τον κατακλυσμό. Σ’ αυτήν είτε ένα ζευγάρι είτε μια μικρή ομάδα ανθρώπων σώθηκε κι αποτέλεσαν την απαρχή της νέας γενεαλογίας. Οι απόγονοι αυτών συνήθως περιορίζονται στον χώρο όπου διέμεναν κι αποτελούν τους γενάρχες του λαού της περιοχής. Οι Εβραίοι, για να δείξουν την ανωτερότητά τους, και πως όλη η οικουμένη προέκυψε απ’ αυτούς, μας παρουσιάζουν πως όλοι λαοί προέρχονται από τους γιους του Νώε. Ας δούμε την σχετική διήγηση:
[[ Oι τρεις γιοι του Νώε, που βγήκαν από την κιβωτό, ήταν ο Σημ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Ο Χαμ ήταν ο πατέρας του Χαναάν. Από αυτούς τους τρεις γιους του Νώε προήλθαν οι άνθρωποι όλης της γης…
Αυτές είναι οι γενεαλογίες των γιων του Νώε, δηλαδή του Σημ. του Χαμ και του Ιάφεθ, από τους γιους που αυτοί απέκτησαν μετά τον κατακλυσμό.
Απόγονοι του Ιάφεθ ήταν οι Γόμερ, Μαγώγ, Μαδαί, Ιαυάν, Τουβάλ, Μεσέχ και Θειράς. Απόγονοι του Γόμερ ήταν οι Ασκενάζ, Ριφάθ και Θωγαρμά. Απόγονοι του Ιαυάν ήταν οι Ελισά, Θαρσείς, Κίτιοι και Δωδανίμ. Απ’ αυτούς προήλθαν οι παράκτιοι λαοί σε διάφορες χώρες• κάθε λαός με την ιδιαίτερη γλώσσα και τη φυλή του, διαφοροποιήθηκαν σε έθνη.

Η συνέχεια >>…VAGIABLOG

Δεν υπάρχουν σχόλια: