Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Η λύση είναι η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων ...

  • Στην πρώτη ταχύτητα θα βρίσκεται ο πυρήνας των χωρών της Ευρώπης π.χ. Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία και άλλες χώρες της κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
Η πρώτη ταχύτητα θα απολαμβάνει όλα τα προνόμια της Ευρωζώνης.
  • Στην δεύτερη κατηγορία θα βρεθούν οι χώρες που πέρασαν διάφορες κρίσεις π.χ. Ιταλία, Πορτογαλία και άλλες που ταλαιπωρήθηκαν μεν αλλά μπορούν να ανακάμψουν.
Η δεύτερη ταχύτητα θα έχει προνόμια αλλά λιγότερα από την πρώτη ταχύτητα.
  • Η τρίτη ταχύτητα σχεδιάζεται για την Ελλάδα.
Η Ελλάδα θα είναι μια ταχύτητα μόνη της, θα αποτελεί τον παρία της ευρωζώνης, θα έχει ευρώ αλλά δεν θα έχει πρόσβαση στα προνόμια.

Το άρθρο >> BN

Δεν υπάρχουν σχόλια: