Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

"Αν ταυτότητα & γλώσσα παραμείνουν «Μακεδονικές», η ονομασία erga omnes δεν θα σημαίνει τίποτε"

Δεν υπάρχουν σχόλια: