Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Η ψυχή των πολιτικών ως «θηρίον ποικίλον και πολυκέφαλον»

[[ δαμ-ων ]]

Κατά τον Πλάτωνα, ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Ο κανόνας του αυτοσεβασμού είναι ότι η ψυχή υπερέχει του σώματος και το σώμα της περιουσίας ( υλικών αγαθών ). Επομένως πρέπει να αποδίδουμε μεγαλύτερη αξία στη ψυχή απ’ ό,τι στο σώμα, και στο σώμα μεγαλύτερη αξία απ’ ό,τι στα αγαθά μας. Όταν αποδίδουμε μεγαλύτερη αξία στη σωματική δύναμη ή στην κοινωνική- πολιτική δύναμη ή στον πλούτο απ’ ό,τι στη σοφία και την αρετή, όταν ικανοποιούμε τις ανάξιες ιδιοτροπίες και τα πάθη, τότε ατιμάζουμε την ψυχή μας.
Οι πολιτικοί μας αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη αξία στην πρόσκαιρη δύναμη της εξουσίας και στα πλούτη που αποκτούν σε βάρος του ελληνικού λαού, απ’ ό,τι στη ψυχή τους. Μπορεί να άκουσαν πολλές φορές το ευαγγελικό ερώτημα: «τι γαρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;», αλλά είναι τόσο παχυδερμικοί, που ούτε καν τους αγγίζει. Μπορεί φαρισαϊκά να απαγγέλουν στον Αγ. Όρος το “Πιστεύω”, αλλά ο Θεός τους είναι ο Μαμωνάς. Γιατί ποιόν άλλον μπορεί να πιστεύει ένας πρωθυπουργός, που έχει αναλάβει την αποστολή από ξένα κέντρα να παραπλανήσει τον λαό με ψεύτικα λόγια στα δύο χρόνια που κυβερνάει και να τον καταστήσει δούλο στους τραπεζίτες και τα διεθνή λαμόγια της παγκόσμιας διακυβέρνησης;
Σ’ αυτό το άρθρο θα αναφέρουμε αρχικά μερικές φιλοσοφικές απόψεις για το μέγα θέμα της ψυχής και μετά μέσα από μια ωραία πλατωνική εικόνα θα γνωρίσουμε πως η ψυχή του ανθρώπου είναι «θηρίον ποικίλον και πολυκέφαλον». Στη συνέχεια θα αναζητήσουμε να ταιριάσουμε μυθικά τέρατα με τις ψυχές αυτών που μας κάνουν κομμάτια και θρύψαλα τη ζωή περνώντας μας υποχρεωτικά μέσα από τις Συμπληγάδες του ΔΝΤ και της Γερμανικής οικονομικής κατοχής.

Η συνέχεια >>> VAGIablog

Δεν υπάρχουν σχόλια: