Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Το συλλαλητήριο παράγει σοβαρά πολιτικά γεγονότα

    Το πραγματικό πρόβλημα με τη FYROM.  Όλοι μας πρέπει να το γνωρίζουμε.
Δεν υπάρχουν σχόλια: