Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Μείωση συντάξεων και διεύρυνση φορολογικής βάσης ....

Ως προς το ασφαλιστικό, επισημαίνει ότι "οι εισφορές που επιβάλλονται στις γενιές της εργασίας δεν επαρκούν για να πληρώνουν τις τρέχουσες συντάξεις", σημειώνοντας ότι το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι "σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο της ζώνης του Ευρώ"....

Το άρθρο >> capital

Δεν υπάρχουν σχόλια: